Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

Menorca té més de 40 línies de transport públic que possibilita la mobilitat pels principals nuclis poblacionals de l’illa: tots els de més de 500 habitants estan connectat i més de 35 platges tenen servei d’autobús directe.

I és que apostar pel transport públic és una aposta per la mobilitat sostenible. Per començar, és una ajuda per al medi ambient, ja que redueix la presència de gasos contaminats a l’atmosfera.

També ajuda a descongestionar el tràfic...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca