Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

El filòsof Xavier Antich escrivia el juny de l’any passat, amb motiu del tancament de la Model, que allò no era la clausura definitiva de cap «lloc de justícia», sinó d’un espai de privació de llibertat, d’infàmies i segregacions, on s’havia reprimit «la dissidència política i la diferència social, des dels homosexuals fins als considerats ‘perillosos’ socialment per la seva divergència de la norma».

Quan la justícia espanyola (avui sembla un oxímoron!) ...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca