Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

La meva admiració cap als unionistes -de banda i banda de les fronteres geogràfiques catalanes- és absoluta, total. Que quedi públic i escrit; taquigrafiat. Cent per cent adorats. Per començar, es veuen obligats, ho siguin o no per conviccions polítiques o per tradició familiar, a ser monàrquics. És molt estrany. Ets republicà, per exemple, de tota la vida, els teus pares i avis també ho van ser, i per nacionalisme espanyol t’has de convertir al monarquisme. Té molt de mèrit...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca